Segway

Eenvoudig online, direct als het kan met advies als u het wenst;

De Segway PT is in de zin van de Wegenverkeerswet een motorvoertuig. Dat betekent dat deze verzekerd dient te zijn. Bent u in het bezit van een Segway rolstoel (Genny), dan bent u ook verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Het moet dus ook voorzien zijn van een verzekeringsplaatje voordat het de openbare weg op mag.

Rijbewijs en helm

Voor het besturen van een Segway PT heeft u geen rijbewijs nodig en hoeft u geen helm te dragen. Voor uw veiligheid raden wij dit aan wel te doen. U moet minimaal 16 jaar zijn om met de Segway PT de openbare weg op te mogen. Voor gehandicapten geldt bij het gebruik van het trottoir/voetpad geen minimumleeftijd. Zij moeten wel een OV-Begeleiderskaart, Valyspas of WMO-pas hebben.

Waar mag u rijden en waar niet?

Met een Segway PT mag u op het fietspad of op het fiets/bromfietspad rijden. Is er geen verplicht fietspad of fiets/bromfietspad, dan mag u op de rijbaan rijden. De maximumsnelheid is 25 kilometer per uur. Het is dus niet toegestaan om op de stoep en overige voetpaden te rijden. Voor gehandicapten geldt dat zij ook op het trottoir/voetpad mogen rijden met een maximum snelheid van 6 kilometer per uur. Zij moeten wel een OV-Begeleiderskaart, Valyspas of WMO-pas hebben.

Dekking

U kunt kiezen uit verschillende dekkingen:

  • WA (wettelijke aansprakelijkheid). Deze dekking - wettelijk verplicht - dekt de schade die u met uw Segway PT aan een ander toebrengt.

  • WA+casco. De dekking van WA aangevuld met schade aan uw Segway PT die u zelf heeft veroorzaakt en 'van buiten komende onheilen'. 

  • WA-verzekering met volledig casco, de all-riskverzekering.

BSB Verzekeringen is een betrouwbare partner waar u een verzekering kunt afsluiten voor uw Segway PT, Genny, Ninebot, Veeley of Silence e-scooter.​

Segway.jpg